BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Báo chí nói về Daystar Lãnh đạo Daystar – Người có tâm và tầm

Lãnh đạo Daystar – Người có tâm và tầm

Lãnh đạo Daystar, Những người đứng đầu Daystar, với kiến thức sâu rộng, tầm nhìn chiến lược, đang chèo lái con thuyền Daystar ngày càng lớn mạnh. Tiếp tục nguyện vọng nâng cao nguồn nhân lực quốc tế, phát triển song phương mối quan hệ Việt – Nhật. Đưa ước mơ du học Nhật Bản- Hàn Quốc thành hiện thực, đưa người lao động Việt sang Nhật Bản – Hàn Quốc làm việc…!


Daystar- Xứng tầm quốc tế!