BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

   

1 Mục đích thu thập thông tin

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2 Phạm vi sử dụng thông tin.

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.  Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

Daystar cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

3 Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để Daystar cung cấp và quản lý quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tư vấn, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của Daystar.

4 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật

Daystar và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng với khách hàng.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Đầu tư Hợp Tác Quốc Tế Daystar
Địa chỉ: 78 Bến Nghé, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế
Điện thoại: 0234.3939 779
Email: daystar.com.vn@gmail.com

6 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới daystar.com.vn@gmail.com để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

Daystar tiếp nhận khiếu nại qua các hình thức sau:
+ Tại Website liên hệ, bình luận khách hàng
+ Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 0234.3939 779
+ Qua email: daystar.com.vn@gmail.com
+ Trực tiếp tại văn phòng công ty TNHH Đầu tư Hợp Tác Quốc Tế Daystar, 78 Bến Nghé, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Daystar cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
Daystar cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

9. Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên.
Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại website của chúng tôi, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.