BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Chính sách hủy, hoàn tiền

Chính sách hủy, hoàn tiền

Chính sách hủy, hoàn tiền

   

  1. Đối với khách hàng du học sinh
    Nếu không đạt visa mà không do lỗi của khách hàng và khách hàng muốn thanh lý hợp đồng thì công ty sẽ hoàn trả 100% phí dịch thuật và phí chuyển phát hồ sơ;
    50% phí xét hồ sơ của Cục Nhập cư.
  2. Đối với Khách hàng thực tập sinh
    Phỏng vấn đơn hàng không đạt thì sẽ được tiếp tục cho phỏng vấn các đơn hàng khác.