BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Quy định chung

Quy định chung

Quy định chung

   

  1. Khách hàng chỉ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ du học và Hợp đồng đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản sau khi đã hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản ghi trong hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.
  2. Chỉ thu phí dịch vụ sau khi khách hàng có được Visa du học hoặc visa thực tập sinh

Chính sách bảo mật

Chính sách hủy, hoàn trả