BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Thông cáo

Thông cáo

Về việc đăng ký thay đổi tư cách lưu trú và đăng ký gia hạn thời hạn lưu trú

Về việc đăng ký thay đổi tư cách lưu trú và đăng ký gia hạn thời hạn lưu trú

Về việc đăng ký thay đổi tư cách lưu trú và đăng ký gia hạn thời hạn lưu trú

Đối với những người nước ngoài sẽ hết thời hạn lưu trú tại Nhật vào tháng 3, tháng 4, tháng...

Về các vấn đề đăng ký để lưu trú đối với những Thực tập sinh không thể về nước

Đối với những Thực tập sinh hiện đang không thể về nước thì có thể làm thủ tục để chuyển...