Slider
Trang chủ Kỹ năng đặc định

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

TUYỂN DỤNG 15 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN ĐỒ UỐNG TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 11/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Chế biến thủy sản, đồ ăn,...
HOKKAIDO - NHẬT BẢN 05/11/2021
156,375 YÊN/ THÁNG 15

TUYỂN GẤP 12 NAM CHĂN NUÔI HEO TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 11/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Chăn nuôi heo Thời gian làm...
KAGOSHIMA hoặc MIYAZAKI 04/11/2021
170,000 YÊN/ THÁNG 12

TUYỂN 6 NỮ SẢN XUẤT DƯA CHUA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 11/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Chế biến thực phẩm Sản xuất...
AOMORI - NHẬT BẢN 03/11/2021
138,240 YÊN/ THÁNG 6

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN NHÍM BIỂN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 11/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Chế biến thực phẩm Chế biến...
HOKKAIDO, NHẬT BẢN 03/11/2021
151,536 YÊN/ THÁNG 6

TUYỂN GẤP 30 NAM HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG TỔNG HỢP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 10/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Điều dưỡng Công tác hộ lý...
HOKKAIDO, NHẬT BẢN 02/11/2021
148,000 YÊN/ THÁNG 30
facebook