Slider
Trang chủ Xuất khẩu lao động Nhật bản

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

TUYỂN DỤNG 12 NỮ SẢN XUẤT ÁO QUẦN PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM LÀM TẠI NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 20/02/2022 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Sản xuất quần áo phụ nữ và...
KYOTO - NHẬT BẢN 22/02/2022
32,4 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 12

TUYỂN DỤNG 06 NAM GIÀN GIÁO TẠI TOYAMA – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 12/02/2022 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Vận chuyển chất giàn giáo lên xuống...
TOYAMA - NHẬT BẢN 14/02/2022
35,3 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 06

TUYỂN DỤNG 06 NAM LÀM XÂY DỰNG TẠI SHIGA – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 14/01/2022 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Đào xới, đổ nhựa đường các công...
SHIGA - NHẬT BẢN 15/01/2022
34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 06

TUYỂN GẤP 09 NAM LÀM HÀN, GIÀN GIÁO TẠI TOKYO (NHẬT BẢN)

Hạn nộp hồ sơ 29/12/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Hàn khung thoát nước, giàn giáo, tháo...
TOKYO - NHẬT BẢN 31/12/2021
36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 9

TUYểN DụNG 03 NAM NUôI & THU HOẠCH HÀU LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 20/12/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Nuôi, thu hoạch hàu. Tách vỏ hàu...
MIYAGI - KEN 22/12/2021
30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 3
facebook