Slider
Trang chủ Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

DAYSTAR TIẾP TỤC TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

DAYSTAR TIẾP TỤC TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

DAYSTAR TIẾP TỤC TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Địa chỉ làm việc: Văn phòng Tổng Công ty Số lượng: 08 nhân viên. Thu nhập: Lương + thưởng doanh...

DAYSTAR TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ NHÂN SỰ Tháng 8 năm 2021

I. Văn phòng Daystar tại Thị xã Hương Trà Địa chỉ văn phòng: Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà...

DAYSTAR THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2021

DAYSTAR tuyển dụng các khu vực Huế, Hương Thủy, Hương Trà, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông NHÂN VIÊN...

DAYSTAR THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH Làm việc tại: Phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy; Thị trấn Phú Đa –...

DAYSTAR TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ TRONG THÁNG 5/2021

1. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC (Phụ trách xuất khẩu lao động): 01 vị trí Mức lương: 20 – 30 triệu/tháng Yêu...

DAYSTAR GROUP TUYỂN DỤNG 01 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ: 01 vị trí 1. Mức lương: thỏa thuận 2. Mô tả công việc: –...

DAYSTAR TUYỂN NHÂN SỰ THÁNG 3.2020

CÔNG TY XKLĐ NHẬT BẢN DAYSTAR TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ: 1. Phó phòng Thị trường XKLĐ – Số lượng:...

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 02/2020

CÔNG TY XKLĐ NHẬT BẢN DAYSTAR TUYỂN  DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU 1. Phó Tổng giám đốc Quan hệ Quốc...

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO VĂN PHÒNG QUẢNG TRỊ THÁNG 01/2020

CÔNG TY DU HỌC VÀ XKLĐ NHẬT BẢN DAYSTAR TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SAU: DAYSTAR CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ...

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 01/2020

CÔNG TY DU HỌC VÀ XKLĐ NHẬT BẢN DAYSTAR TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ SAU: 1. Chuyên viên Phòng thị...

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 12/2019

CÔNG TY DU HỌC VÀ XKLĐ NHẬT BẢN DAYSTAR TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ SAU: CHUYÊN VIÊN PHÒNG QUAN HỆ QUỐC...
facebook