Slider
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN GẤP 09 NAM LẮP CỐP PHA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: SAITAMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 49 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 20/07/2021

TUYỂN GẤP 03 NAM ĐƠN HÀNG ĐỔ BÊ TÔNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: AICHI – NHẬT BẢN

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 18/06/2021

TUYỂN GẤP 03 NAM LẮP CỐP PHA PANEN XÂY DỰNG TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: GIFU - NHẬT BẢN

Mức lương: 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 11/05/2021

TUYỂN DỤNG 03 NAM VẬN HÀNH MÁY TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: TOKYO - NHẬT BẢN

Mức lương: 37 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/04/2021

TUYỂN DỤNG 09 NAM SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU KẾT DÍNH TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: NARA - NHẬT BẢN

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 23/04/2021

TUYỂN GẤP 06 NAM LÀM ĐỒ NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: OSAKA - NHẬT BẢN

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 02/04/2021

TUYỂN GẤP 15 NAM & NỮ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: TOKYO - NHẬT BẢN

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 26/03/2021

TUYỂN DỤNG 6 NỮ GIA CÔNG, LẮP RÁP BẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: NAGANO - NHẬT BẢN

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 13/03/2021

TUYỂN DỤNG GẤP 18 NAM BẢO TRÌ MÁY & ĐÓNG GÓI TRONG NHÀ XƯỞNG

Số lượng: 18

Nơi làm việc: THÀNH PHỐ IMIZU, TỈNH TOYAMA, NHẬT BẢN

Mức lương: 39 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 12/03/2021

TUYỂN DỤNG 06 NỮ CHẾ BIẾN & LÀM CƠM HỘP TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: FUKUI - NHẬT BẢN

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 24/02/2021

facebook