Slider
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

cop pha

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Kyoto

Mức lương: 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/12/2018

TUYỂN GẤP 15 THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG CỐP PHA PANEN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: HIROSHIMA

Mức lương: 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 27/01/2019

CÔNG TY XKLĐ DAYSTAR TUYỂN GẤP 10 THỰC TẬP SINH THI CÔNG LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

Số lượng: 10

Nơi làm việc: KOBE

Mức lương: 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 27/01/2019

TUYỂN GẤP 10 THỰC TẬP SINH THI CÔNG LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

Số lượng: 10

Nơi làm việc: KOBE

Mức lương: 30 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 27/01/2019

TUYỂN 10 THỰC TẬP SINH ĐƠN HÀNG THI CÔNG GIÀN GIÁO

Số lượng: 10

Nơi làm việc: CHIBA, TOKYO

Mức lương: 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/10/2018

TUYỂN NỮ – CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: AOMORI, MUTSU

Mức lương: 28 triệu

Ngày phỏng vấn: 30/09/2018

TUYỂN GẤP 100 ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 100

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 36 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển nữ – Gia công xử lý thịt gà

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Miyazaki

Mức lương: 24 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển gấp 6 kỹ sư khoa cơ khí

Số lượng: 6

Nơi làm việc: Fukuoka

Mức lương: 40 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển gấp 20 nữ chế tạo mạch in

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Kyoto

Mức lương: 30 triệu

Ngày phỏng vấn:

facebook