Slider
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN DỤNG 06 NỮ CHẾ BIẾN & LÀM CƠM HỘP TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: FUKUI - NHẬT BẢN

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 24/02/2021

TUYỂN GẤP 6 NAM SẢN XUẤT ĐỒ GIA DỤNG TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: OSAKA - NHẬT BẢN

Mức lương: 37 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/09/2020

DAYSTAR TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 18

Nơi làm việc: TOKYO, NHẬT BẢN

Mức lương: 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/09/2020

TUYỂN GẤP 6 NAM ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: OSAKA - NHẬT BẢN

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 18/09/2020

TUYỂN GẤP ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 18

Nơi làm việc: HOKKAIDO, NHẬT BẢN

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/09/2020

TUYỂN GẤP 27 NỮ HỘ LÝ, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO NHẬT BẢN 2020

Số lượng: 27

Nơi làm việc: TOKYO. KOBE, NAGOYA, VÙNG KANTO

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 22/08/2020

TUYỂN GẤP 50 THỰC TẬP SINH NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng: 50

Nơi làm việc: GUNMA, TOCHIGI, IBARAKI, SAITAMA, TOKYO, CHIBA, VÀ KANAGAWA

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 25/07/2020

TUYỂN GẤP 10 THỰC TẬP SINH NAM ĐƠN HÀNG LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ

Số lượng: 10

Nơi làm việc: Osaka – Nhật Bản

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 26/06/2020

TUYỂN GẤP 18 NAM ĐI NHẬT LẦN 2 ĐƠN HÀNG NỘI THẤT

Số lượng: 18

Nơi làm việc: TOKYO, SAITAMA

Mức lương: 45 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 20/05/2020

TUYỂN 20 THỰC TẬP SINH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Aichi – Nhật Bản

Mức lương: 30 triệu đồng/ tháng

Ngày phỏng vấn: 16/05/2020

facebook