BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Kỹ sư

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

TUYỂN 02 KỸ SƯ CAD supporterLÀM VIỆC TẠI TỈNH SHIZUOKA- NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến...
SHIZUOKA 30/04/2023
48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 2

TUYỂN 20 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANTOU, TOHOKU- NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến cơ...
KANTOU, TOHOKU 30/04/2023
44- 70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 20

TUYỂN 20 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANTO – NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến...
KANTO 30/04/2023
42-60 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 20

TUYỂN 15 KỸ SƯ CAD/BIM Operator LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA, TOKYO- NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến CAD/BIM...
CHIBA, TOKYO 30/04/2023
48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 15

TUYỂN 02 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA- NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến...
CHIBA 30/04/2023
40-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 02