BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Xuất khẩu lao động Nhật bản

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

TUYỂN 10 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH TOKYO- NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến lái...
TOKYO 30/04/2023
37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 10

TUYỂN 05 NAM GIA CÔNG PALLET LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI- NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 15/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến...
AICHI 30/04/2023
33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 5

TUYỂN 20 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 27/03/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến lái...
KANAGAWA 05/04/2023
37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 20

TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN BÁNH KẸO LÀM VIỆC TẠI TỈNH GIFU – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 10/04/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đếnchế biên...
GIFU 20/04/2023
30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 12

TUYỂN 20 NỮ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN LÀM VIỆC TẠI TỈNH AOMORI – NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 10/03/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến...
AOMORI 15/03/2023
28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 20