BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Xuất khẩu lao động Nhật bản

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

TUYỂN 3 NỮ TRỒNG VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY LÀM VIỆC TẠI TỈNH MIYAGI – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 30/06/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến trồng...
MIYAGI 15/07/2023
28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 3

TUYỂN 06 NỮ LẮP RÁP, SẢN XUẤT, THEO DÕI MẠCH IN LÀM VIỆC TẠI TỈNH FUKUSHIMA – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 30/06/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến lắp...
FUKUSHIMA 15/07/2023
32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 6

TUYỂN 06 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH HIROSHIMA- NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 20/06/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến lắp...
HIROSHIMA 30/06/2023
33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 6

TUYỂN 12 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH ISHIKAWA- NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 20/06/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến lắp...
ISHIKAWA 30/06/2023
28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG (LƯƠNG VỀ TAY) 12

TUYỂN 09 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI- NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 20/06/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến lắp...
AICHI 30/06/2023
34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 9