BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Xuất khẩu lao động Nhật bản

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

Tuyển 6 nam gia công cơ khí làm việc tại Tỉnh Akita – Nhật Bản

Hạn nộp hồ sơ 20/04/2024 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến gia...
Aikita 30/04/2024
149.500 yên / tháng 6

Tuyển 5 nhân viên nam đơn hàng thu hoạch trái cây làm việc tại tỉnh Yamanashi – Nhật Bản

Hạn nộp hồ sơ 10/04/2024 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến thu...
YAMANASHI 30/04/2024
30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 5

Tuyển 5 nhân viên nam đơn hàng thu gom, phân loại phế liệu làm việc tại tỉnh Hiroshima – Nhật Bản

Hạn nộp hồ sơ 10/04/2024 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến thu...
HIROSHIMA 30/04/2024
32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 5

Tuyển 10 nhân viên Hộ lý – Điều dưỡng làm việc tại tỉnh Kumamota – Nhật Bản

Hạn nộp hồ sơ 10/04/2024 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến hộ...
Kumamota 30/04/2024
32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 10

Tuyển 10 nam làm cốp pha làm việc tại tỉnh Oita – Nhật Bản

Hạn nộp hồ sơ 10/04/2024 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến làm...
Oita 30/04/2024
30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 10