BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Kỹ năng đặc định

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

TUYỂN 01 NAM ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH OSAKA – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 20/08/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến giàn...
OSAKA 31/08/2023
52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 1

TUYỂN 2 NAM VÀ 2 NỮ PHỤC VỤ QUÁN ĂN NHÀ HÀNG TẠI TỈNH KOBE – NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 20/08/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến công...
KOBE 31/08/2023
33,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 4

TUYỂN 02 NAM, NỮ KINH DOANH LƯU TRÚ LÀM VIỆC TẠI TOKYO -NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 05/05/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến kinh...
TOKYO 10/05/2023
42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 2

TUYỂN 02 VỆ SINH TOÀ NHÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA- NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 05/05/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến vệ...
CHIBA 10/05/2023
40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 2

TUYỂN 02 VỆ SINH TOÀ NHÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH SHIZOUKA- NHẬT BẢN

Hạn nộp hồ sơ 05/05/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến vệ...
SHIZUOKA 10/05/2023
38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 2