BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Kỹ năng đặc định

Thông tin đơn hàng XKLD tại Nhật Bản

TUYỂN 5 NAM, NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI OKAYAMA- NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 31/12/ 2022 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan...
OKAYAMA 10/01/2023
31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG 5

TUYẾN GẤP 5 NAM LÀM GIÀN GIÁO TẠI SAITAMA -NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 01/02/2023 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Các công việc liên quan đến...
SAITAMA 15/02/2023
54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG 5

TUYỂN DỤNG 15 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN ĐỒ UỐNG TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 11/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Chế biến thủy sản, đồ ăn,...
HOKKAIDO - NHẬT BẢN 05/11/2021
156,375 YÊN/ THÁNG 15

TUYỂN GẤP 12 NAM CHĂN NUÔI HEO TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 11/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Chăn nuôi heo Thời gian làm...
KAGOSHIMA hoặc MIYAZAKI 04/11/2021
170,000 YÊN/ THÁNG 12

TUYỂN 6 NỮ SẢN XUẤT DƯA CHUA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  Hạn nộp hồ sơ 11/2021 Điều kiện tuyển dụng Mô tả công việc: Chế biến thực phẩm Sản xuất...
AOMORI - NHẬT BẢN 03/11/2021
138,240 YÊN/ THÁNG 6