BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Thông cáo Về các vấn đề đăng ký để lưu trú đối với những Thực tập sinh không thể về nước

Về các vấn đề đăng ký để lưu trú đối với những Thực tập sinh không thể về nước

Đối với những Thực tập sinh hiện đang không thể về nước thì có thể làm thủ tục để chuyển sang một trong hai tư cách lưu trú dưới đây:

  • “Lưu trú ngắn hạn (90 ngày, không được phép làm việc)” hoặc
  • “Hoạt động đặc định (3 tháng, có thể làm việc)”.

Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh đã có những hướng dẫn cụ thể như dưới đây.

Thông báo từ Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh (ngày 3/4)