BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Triết lý Daystar Group

Triết lý Daystar Group

Triết lý Daystar Group

   

“Học viên đi học không để mang lại vinh quang cho trường và các thầy cô, không học vì trường, mà học cho chính bản thân mình”

🌸 Ở Daystar, triết lý giáo dục không hề chung chung và cao xa mà mang tính cụ thể, xuất phát từ bản thân học viên và nhu cầu của xã hội.
🌸 Học viên đi học không để mang lại vinh quang cho trường và các thầy cô, không học vì trường, mà học cho mình.
🌸 Triết lý giáo dục ở trường Đào tạo Ngoại ngữ và Bồi dưỡng Kiến thức Daystar thể hiện qua mục tiêu của từng bài học.
🌸 Ở bài học nào cũng có nêu cực kỳ rõ ràng những nhiệm vụ và mục tiêu hướng đến cho học viên của mình.
🌸 Từ nhiệm vụ và mục tiêu đó thì những kế hoạch hành động mới được ra đời và phát triển cụ thể.. Vì triết lý sẽ quyết định toàn bộ hành động tiếp theo của học viên, ngay cả khi sang Nhật Bản làm việc.

Nhờ xác định được tầm nhìn và nhiệm vụ, học viên sẽ:

🌹 Đủ sẵn sàng để làm việc
🌹 Đủ kỹ năng hoàn thành những mục tiêu cá nhân và nhu cầu của công việc
🌹 Sống có trách nhiệm, mạnh khỏe và thành công

Việc trường Đào tạo Ngoại ngữ và Bồi dưỡng Kiến thức Daystar có tầm nhìn và mục tiêu rõ ràng giúp cho bản thân các em học viên trả lời được câu hỏi “Học để làm gì?” 

Hình ảnh lớp học tiếng Nhật tại trường Đào tạo Ngoại ngữ và Bồi dưỡng Kiến thức Daystar