BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN GẤP 12 NAM LÀM HÀN XÌ TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/07/2022

TUYỂN GẤP 12 NAM LÀM ÉP NHỰA TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 27/07/2022

TUYỂN GẤP 9 NỮ LÀM IN ẤN TẠI KAGAWA – NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: KAGAWA

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 27/07/2022

TUYỂN GẤP 9 NAM LÀM GIÀN GIÁO TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 26/07/2022

TUYỂN GẤP 6 NỮ MAY QUẦN ÁO LÀM VIỆC TẠI OSAKA – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: OSAKA

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 25/07/2022

TUYỂN GẤP 3 NAM LÀM CƠ KHÍ KIM LOẠI LÀM VIỆC TẠI AICHI – NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 23/07/2022

TUYỂN GẤP 2 NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI AICHI – NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 22/07/2022

TUYỂN GẤP 2 NAM ĐÓNG THẠCH CAO LÀM VIỆC TẠI SAITAMA – NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: SAITAMA

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/07/2022

TUYỂN GẤP 2 NAM XÂY DỰNG HỆ THỐNG ỐNG NƯỚC LÀM VIỆC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 20/07/2022

TUYỂN GẤP 3 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 20/07/2022