BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN 3 NỮ TRỒNG VÀ THU HOẠCH DÂU TÂY LÀM VIỆC TẠI TỈNH MIYAGI – NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: MIYAGI

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/07/2023

TUYỂN 06 NỮ LẮP RÁP, SẢN XUẤT, THEO DÕI MẠCH IN LÀM VIỆC TẠI TỈNH FUKUSHIMA – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: FUKUSHIMA

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/07/2023

TUYỂN 06 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH HIROSHIMA- NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: HIROSHIMA

Mức lương: 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/06/2023

TUYỂN 12 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH ISHIKAWA- NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: ISHIKAWA

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG (LƯƠNG VỀ TAY)

Ngày phỏng vấn: 30/06/2023

TUYỂN 09 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI- NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/06/2023

TUYỂN 06 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH GUNMA- NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: GUNMA

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/06/2023

TUYỂN 12 NAM GIA CÔNG KIM LOAI, HÀN XÌ LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI- NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/06/2023

TUYỂN 03 NỮ IN ẤN LÀM VIỆC TẠI TỈNH EHIME- NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/05/2023

TUYỂN 03 NAM SƠN KIM LOẠI LÀM VIỆC TẠI TỈNH HYOGO- NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: HYOGO

Mức lương: 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/05/2023

TUYỂN 06 NAM GIA CÔNG KIM LOẠI LÀM VIỆC TẠI TỈNH OKAYAMA- NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: OKAYAMA

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/05/2023

TUYỂN 02 KỸ SƯ CAD supporterLÀM VIỆC TẠI TỈNH SHIZUOKA- NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: SHIZUOKA

Mức lương: 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

TUYỂN 20 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANTOU, TOHOKU- NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: KANTOU, TOHOKU

Mức lương: 44- 70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

TUYỂN 20 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANTO – NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: KANTO

Mức lương: 42-60 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

TUYỂN 15 KỸ SƯ CAD/BIM Operator LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA, TOKYO- NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: CHIBA, TOKYO

Mức lương: 48-54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

TUYỂN 02 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA- NHẬT BẢN

Số lượng: 02

Nơi làm việc: CHIBA

Mức lương: 40-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

TUYỂN 15 KỸ SƯ DEVELOPER ĐA NGÔN NGỮ LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANTO, KAISAN- NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: KANTO, KAISAN

Mức lương: 48-70 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

DAYSTAR TUYỂN GẤP 50 NAM, NỮ ĐI XKLĐ TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Tokyo, Kyoto, Aichi, Toyama

Mức lương: 30 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn: 01/09/2020

TUYỂN 01 NAM ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TỈNH OSAKA – NHẬT BẢN

Số lượng: 1

Nơi làm việc: OSAKA

Mức lương: 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/08/2023

TUYỂN 2 NAM VÀ 2 NỮ PHỤC VỤ QUÁN ĂN NHÀ HÀNG TẠI TỈNH KOBE – NHẬT BẢN

Số lượng: 4

Nơi làm việc: KOBE

Mức lương: 33,8 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/08/2023

TUYỂN 02 NAM, NỮ KINH DOANH LƯU TRÚ LÀM VIỆC TẠI TOKYO -NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/05/2023

TUYỂN 02 VỆ SINH TOÀ NHÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH CHIBA- NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: CHIBA

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/05/2023

TUYỂN 02 VỆ SINH TOÀ NHÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH SHIZOUKA- NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: SHIZUOKA

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/05/2023

TUYỂN 06 NAM LÀM TRONG NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA

Số lượng: 6

Nơi làm việc: KANAGAWA

Mức lương: 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/05/2023

TUYỂN 02 NỮ, NAM LÀM TRONG NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA

Số lượng: 2

Nơi làm việc: KANAGAWA

Mức lương: 52 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/05/2023

TUYỂN 02 NỮ LÀM TRONG NHÀ HÀNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA

Số lượng: 02

Nơi làm việc: KANAGAWA

Mức lương: 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/05/2023

TUYỂN 5 NAM, NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI OKAYAMA- NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: OKAYAMA

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/01/2023

TUYẾN GẤP 5 NAM LÀM GIÀN GIÁO TẠI SAITAMA -NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: SAITAMA

Mức lương: 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/02/2023

TUYỂN GẤP 60 THỰC TẬP SINH ĐIỆN

Số lượng: 60

Nơi làm việc: TOYAMA

Mức lương: 33 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 29/04/2020

TUYỂN GẤP 10 THỰC TẬP SINH THI CÔNG GIÀN GIÁO

Số lượng: 10

Nơi làm việc: CHIBA, TOKYO

Mức lương: 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/10/2018

TUYỂN 5 NỮ ĐƠN HÀNG HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI KANTO TỈNH YAMANASHI

Số lượng: 5

Nơi làm việc: YAMANASHI

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/08/2023

TUYỂN 15 NAM & NỮ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH TOKYO- NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/05/2023

TUYỂN GẤP 20 ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI SAITAMA – NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: SAITAMA

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/10/2022

TUYỂN GẤP 2 HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 25/04/2022

TUYỂN GẤP 3 NHÂN VIÊN HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: Tokyo

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/03/2022

TUYỂN GẤP 5 NỮ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: AOMORI - NHẬT BẢN

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 23/08/2021

TUYỂN GẤP 15 NAM & NỮ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: TOKYO - NHẬT BẢN

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 26/03/2021

DAYSTAR TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 18

Nơi làm việc: TOKYO, NHẬT BẢN

Mức lương: 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/09/2020

TUYỂN GẤP 27 NỮ HỘ LÝ, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO NHẬT BẢN 2020

Số lượng: 27

Nơi làm việc: TOKYO. KOBE, NAGOYA, VÙNG KANTO

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 22/08/2020

TUYỂN GẤP 350 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP CỦA NHẬT BẢN

Số lượng: 350

Nơi làm việc: Tokyo

Mức lương: 36 Triệu VNĐ ~

Ngày phỏng vấn: 01/06/2020