BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN GẤP 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI AICHI – NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 17/02/2023

TUYỂN GẤP 10 NAM GIA CÔNG KHUNG THÉP LÀM VIỆC TẠI GIFU – NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: GIFU

Mức lương: 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn:

TUYỂN 8 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TOYAMA- NHẬT BẢN

Số lượng: 8

Nơi làm việc: TOYAMA

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn:

TUYẾN GẤP 5 NAM LÀM GIÀN GIÁO TẠI SAITAMA -NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: SAITAMA

Mức lương: 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/02/2023

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP LÀM VIỆC TẠI AKITA-NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: AIKITA

Mức lương: 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 20/12/2022

TUYỂN 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI AICHI – NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 17/02/2023

TUYỂN GẤP 10 NỮ MAY MẮC LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: NHẬT BẢN

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/12/2022

TUYỂN GẤP 18 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI AOMORI – NHẬT BẢN

Số lượng: 18

Nơi làm việc: AOMORI

Mức lương: 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 01/12/2022

TUYỂN GẤP 6 NAM SẢN XUẤT GIẤY LÀM VIỆC TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

TUYỂN GẤP 6 NỮ IN ẤN LÀM VIỆC TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

DAYSTAR TUYỂN GẤP 50 NAM, NỮ ĐI XKLĐ TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 1

Nơi làm việc: Tokyo, Kyoto, Aichi, Toyama

Mức lương: 30 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn: 01/09/2020

TUYỂN 5 NAM, NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI OKAYAMA- NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: OKAYAMA

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/01/2023

TUYẾN GẤP 5 NAM LÀM GIÀN GIÁO TẠI SAITAMA -NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: SAITAMA

Mức lương: 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/02/2023

TUYỂN DỤNG 15 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN ĐỒ UỐNG TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: HOKKAIDO - NHẬT BẢN

Mức lương: 156,375 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2021

TUYỂN GẤP 12 NAM CHĂN NUÔI HEO TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: KAGOSHIMA hoặc MIYAZAKI

Mức lương: 170,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 04/11/2021

TUYỂN 6 NỮ SẢN XUẤT DƯA CHUA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: AOMORI - NHẬT BẢN

Mức lương: 138,240 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 03/11/2021

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN NHÍM BIỂN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: HOKKAIDO, NHẬT BẢN

Mức lương: 151,536 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 03/11/2021

TUYỂN GẤP 30 NAM HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG TỔNG HỢP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 30

Nơi làm việc: HOKKAIDO, NHẬT BẢN

Mức lương: 148,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 02/11/2021

TUYỂN DỤNG 06 NAM SẢN XUẤT LÚA GẠO TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: HIROSHIMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 194,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/10/2021

TUYỂN 09 NỮ ĐƠN HÀNG TRỒNG CÁC LOẠI CỦ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 187,200 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/10/2021

TUYỂN DỤNG 09 NHÂN VIÊN TRỒNG RAU TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: MIYAZAKI - NHẬT BẢN

Mức lương: 180,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/10/2021

TUYỂN GẤP 60 THỰC TẬP SINH ĐIỆN

Số lượng: 60

Nơi làm việc: TOYAMA

Mức lương: 33 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 29/04/2020

TUYỂN GẤP 10 THỰC TẬP SINH THI CÔNG GIÀN GIÁO

Số lượng: 10

Nơi làm việc: CHIBA, TOKYO

Mức lương: 32 TRIỆU VNĐ/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/10/2018

TUYỂN GẤP 20 ĐIỀU DƯỠNG LÀM VIỆC TẠI SAITAMA – NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: SAITAMA

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/10/2022

TUYỂN GẤP 2 HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 2

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 25/04/2022

TUYỂN GẤP 3 NHÂN VIÊN HỘ LÝ LÀM VIỆC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: Tokyo

Mức lương: 38 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/03/2022

TUYỂN GẤP 5 NỮ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: AOMORI - NHẬT BẢN

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 23/08/2021

TUYỂN GẤP 15 NAM & NỮ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: TOKYO - NHẬT BẢN

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 26/03/2021

DAYSTAR TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 18

Nơi làm việc: TOKYO, NHẬT BẢN

Mức lương: 42 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/09/2020

TUYỂN GẤP 27 NỮ HỘ LÝ, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO NHẬT BẢN 2020

Số lượng: 27

Nơi làm việc: TOKYO. KOBE, NAGOYA, VÙNG KANTO

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 22/08/2020

TUYỂN GẤP 350 NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP CỦA NHẬT BẢN

Số lượng: 350

Nơi làm việc: Tokyo

Mức lương: 36 Triệu VNĐ ~

Ngày phỏng vấn: 01/06/2020