BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN GẤP 03 NAM LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: SAITAMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 19/11/2021

TUYỂN GẤP 03 NAM LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: SAITAMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 12/11/2021

TUYỂN GẤP 30 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP GIA CÔNG PHỤ KIỆN MÁY

Số lượng: 30

Nơi làm việc: Aichi – Nhật Bản

Mức lương: 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2021

TUYỂN GẤP 12 NỮ LÀM ĐỒ ĂN CHẾ BIẾN SẴN TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: Aichi – Nhật Bản

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 23/10/2021

TUYỂN GẤP 12 NỮ DỆT SẢN PHẨM SỢI LEN TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: Thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi

Mức lương: 38.5 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 08/10/2021

TUYỂN GẤP 03 NAM ĐƠN HÀNG MẠ KẼM LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: TOYAMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 24/09/2021

TUYỂN 03 NỮ GIA CÔNG XỬ LÝ THỊT GÀ TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: MIYAZAKI - NHẬT BẢN

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/09/2021

TUYỂN GẤP 03 NAM NGHỀ SƠN XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 3

Nơi làm việc: TOKYO - NHẬT BẢN

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 06/09/2021

TUYỂN GẤP 5 NỮ LÀM VIỆC TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO CAO CẤP NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: AOMORI - NHẬT BẢN

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 23/08/2021

TUYỂN GẤP 15 NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: Kyoto - Nhật Bản

Mức lương: 32 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/08/2021