BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

Tuyển gấp 20 nữ chế tạo mạch in

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Kyoto

Mức lương: 30 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển gấp 15 nam nghề sơn xây dựng

Số lượng: 15

Nơi làm việc: Tokyo

Mức lương: 35 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 9 nam xây dựng giàn giáo

Số lượng: 09

Nơi làm việc: Aichi

Mức lương: 39 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 6 kỹ sư thiết kế – Autocad

Số lượng: 06

Nơi làm việc: Fukuoka

Mức lương: 40 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 50 nam lắp ráp LK ô tô

Số lượng: 50

Nơi làm việc: Osaka

Mức lương: 30 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 44 nữ hoàn thiện nội thất xe hơi

Số lượng: 44

Nơi làm việc: Saga

Mức lương: 30 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 30 Nam XD – Giàn Giáo

Số lượng: 30

Nơi làm việc: Tochigi

Mức lương: 36 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 40 nữ chế biến thức ăn

Số lượng: 40

Nơi làm việc: KAGOSHIMA

Mức lương: 26 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 20 nam nghề xây dựng

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Osaka

Mức lương: 33 triệu

Ngày phỏng vấn:

Tuyển 20 nữ lắp ráp điện tử

Số lượng: 20

Nơi làm việc: Osaka

Mức lương: 29 triệu

Ngày phỏng vấn: