BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN GẤP 12 NAM BUỘC SẮT LÀM VIỆC TẠI AICHI- NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 34,6 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 8 NAM ĐÀO XỚI LÀM ĐƯỜNG LÀM TẠI AICHI- NHẬT BẢN

Số lượng: 8

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 33,6 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 8 NAM ĐÀO XỚI LÀM ĐƯỜNG LÀM VIỆC TẠI AICHI – NHẬT BẢN

Số lượng: 8

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 35,4 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 6 NAM ĐÀO XỚI LÀM ĐƯỜNG LÀM VIỆC TẠI CHIBA- NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: CHIBA

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 12 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI OSAKA – NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: OSAKA

Mức lương: 40 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 8 NAM ĐÀO XỚI LÀM ĐƯỜNG LÀM VIỆC TẠI KANAGAWA – NHẬT BẢN

Số lượng: 8

Nơi làm việc: KANAGAWA

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 8 NAM ĐÀO XỚI LÀM ĐƯỜNG LÀM VIỆC TẠI NARA – NHẬT BẢN

Số lượng: 8

Nơi làm việc: NARA

Mức lương: 34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 15 NAM LẮP RÁP RÈM CỬA LÀM VIỆC TẠI MIE – NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: MIE

Mức lương: 24,8 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 12 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NARA – NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: NARA

Mức lương: 27,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 30 NAM DẬP ÉP KIM LOẠI LÀM VIỆC TẠI NARA – NHẬT BẢN

Số lượng: 30

Nơi làm việc: NARA

Mức lương: 27,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022