BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN GẤP 6 NAM HÀN XÌ LÀM VIỆC TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

TUYỂN GẤP 20 NỮ ĐÓNG SÁCH LÀM VIỆC TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

TUYỂN GẤP 25 NAM CỐP PHA LÀM VIỆC TẠI OITA – NHẬT BẢN

Số lượng: 25

Nơi làm việc: OITA

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

TUYỂN GẤP 9 NAM DẬP ÉP KIM LOẠI LÀM VIỆC TẠI HYOGO – NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: HYOGO

Mức lương: 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

TUYỂN GẤP 20 NAM CỐP PHA LÀM VIỆC TẠI OITA -NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: OITA

Mức lương: 36 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 12 NỮ LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI NIGATA – NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: NIGATA

Mức lương: 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 5 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI FUKUSHIMA – NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: FUKUSHIMA

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 6 NAM & NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI OKAYAMA – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: OKAYAMA

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 10/11/2022

TUYỂN GẤP 8 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI ISHIKAWA – NHẬT BẢN

Số lượng: 8

Nơi làm việc: ISHIKAWA

Mức lương: 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022

TUYỂN GẤP 5 NỮ MAY MẶC LÀM VIỆC TẠI OSAKA & HYOGO – NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: OSAKA & HYOGO

Mức lương: 32,2 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2022