BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN GẤP 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI AICHI – NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 17/02/2023

TUYỂN GẤP 10 NAM GIA CÔNG KHUNG THÉP LÀM VIỆC TẠI GIFU – NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: GIFU

Mức lương: 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn:

TUYỂN 8 NAM GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI TOYAMA- NHẬT BẢN

Số lượng: 8

Nơi làm việc: TOYAMA

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn:

TUYẾN GẤP 5 NAM LÀM GIÀN GIÁO TẠI SAITAMA -NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: SAITAMA

Mức lương: 54 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/02/2023

TUYỂN 10 NỮ CHẾ BIẾN CƠM HỘP LÀM VIỆC TẠI AKITA-NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: AIKITA

Mức lương: 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 20/12/2022

TUYỂN 10 NAM ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI AICHI – NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 31 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 17/02/2023

TUYỂN GẤP 10 NỮ MAY MẮC LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: NHẬT BẢN

Mức lương: 35 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/12/2022

TUYỂN GẤP 18 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM VIỆC TẠI AOMORI – NHẬT BẢN

Số lượng: 18

Nơi làm việc: AOMORI

Mức lương: 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 01/12/2022

TUYỂN GẤP 6 NAM SẢN XUẤT GIẤY LÀM VIỆC TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

TUYỂN GẤP 6 NỮ IN ẤN LÀM VIỆC TẠI EHIME – NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: EHIME

Mức lương: 29 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 21/11/2022

TUYỂN GẤP 10 NỮ LÀM NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: IBARAKI - NHẬT BẢN

Mức lương: 152,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/10/2021

TUYỂN DỤNG 5 NỮ CHĂN NUÔI BÒ SỮA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương: 180,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 29/10/2021

TUYỂN GẤP 10 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: NAGASAKI-KEN

Mức lương: 158,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 29/10/2021

TUYỂN GẤP 5 NỮ HƯỚNG DẪN TRỊ LIỆU, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: YAMAGUCHI-KEN

Mức lương: 200,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/10/2021

TUYỂN 5 NHÂN VIÊN PHỤ BẾP TẠI QUÁN ĂN Ở NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: FUKUOKA - NHẬT BẢN

Mức lương: 185,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/10/2021