BannerWeb4
BannerWeb5
BannerWeb
BannerWeb2
Trang chủ Trang đăng ký tuyển sinh

TUYỂN 10 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH TOKYO- NHẬT BẢN

Số lượng: 10

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

TUYỂN 05 NAM GIA CÔNG PALLET LÀM VIỆC TẠI TỈNH AICHI- NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: AICHI

Mức lương: 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/04/2023

TUYỂN 20 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH KANAGAWA – NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: KANAGAWA

Mức lương: 37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/04/2023

TUYỂN 12 NỮ CHẾ BIẾN BÁNH KẸO LÀM VIỆC TẠI TỈNH GIFU – NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: GIFU

Mức lương: 30 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 20/04/2023

TUYỂN 20 NỮ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN LÀM VIỆC TẠI TỈNH AOMORI – NHẬT BẢN

Số lượng: 20

Nơi làm việc: AOMORI

Mức lương: 28 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/03/2023

TUYỂN 9 NAM GIA CÔNG THÉP TẤM LÀM VIỆC TẠI TỈNH MIE – NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: MIE

Mức lương: 33 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/03/2023

TUYỂN 15 NAM HÀN XÌ LÀM VIỆC TẠI TỈNH NARA – NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: NARA

Mức lương: 29,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 17/03/2023

TUYỂN GẤP 5 NAM CẮT TỈA CÂY XANH VÀ ĐÀO XỚI ĐẤT LÀM VIỆC TẠI TỈNH TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 37,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/03/2023

TUYỂN GẤP 5 KHOAN HỐ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI CHIBA VÀ CÁC VÙNG LÂN CẬN – NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: CHIBA

Mức lương: 37 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 15/03/2023

TUYỂN GẤP 5 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: TOKYO

Mức lương: 37,2 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG

Ngày phỏng vấn: 28/02/2023

TUYỂN DỤNG 15 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN ĐỒ UỐNG TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 15

Nơi làm việc: HOKKAIDO - NHẬT BẢN

Mức lương: 156,375 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 05/11/2021

TUYỂN GẤP 12 NAM CHĂN NUÔI HEO TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 12

Nơi làm việc: KAGOSHIMA hoặc MIYAZAKI

Mức lương: 170,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 04/11/2021

TUYỂN 6 NỮ SẢN XUẤT DƯA CHUA LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: AOMORI - NHẬT BẢN

Mức lương: 138,240 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 03/11/2021

TUYỂN 06 NỮ CHẾ BIẾN NHÍM BIỂN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: HOKKAIDO, NHẬT BẢN

Mức lương: 151,536 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 03/11/2021

TUYỂN GẤP 30 NAM HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG TỔNG HỢP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 30

Nơi làm việc: HOKKAIDO, NHẬT BẢN

Mức lương: 148,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 02/11/2021

TUYỂN DỤNG 06 NAM SẢN XUẤT LÚA GẠO TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: HIROSHIMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 194,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/10/2021

TUYỂN 09 NỮ ĐƠN HÀNG TRỒNG CÁC LOẠI CỦ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: KAGOSHIMA - NHẬT BẢN

Mức lương: 187,200 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/10/2021

TUYỂN DỤNG 09 NHÂN VIÊN TRỒNG RAU TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 9

Nơi làm việc: MIYAZAKI - NHẬT BẢN

Mức lương: 180,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 31/10/2021

TUYỂN GẤP 06 NAM TRỒNG HÀNH BARO TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 6

Nơi làm việc: TOTTORI - NHẬT BẢN

Mức lương: 171,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/10/2021

TUYỂN DỤNG 05 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Số lượng: 5

Nơi làm việc: TOTTORI - NHẬT BẢN

Mức lương: 174,000 YÊN/ THÁNG

Ngày phỏng vấn: 30/10/2021